CERTIFIERING

FÖRSTÄRK DITT CV

Säljbranschen vimlar av olika säljtitlar, som ofta inte visar så mycket av en persons kompetens eller kvalifikationer.


Därför har fyra nordiska säljmedlemsorganisationer lanserat ett EU-certifieringsprogram, där du kan bli certifierad i 5 befattningsnivåer inom försäljning.


I slutändan kommer det att säkerställa att du som certifierad säljare kommer att ha en kvalitetssäkrad certifiering över dina färdigheter och kvalifikationer inom försäljning och därmed stärka din framtida karriär.Du kan bli certifierad i dessa 5 jobbtitlar:

  1. Sales Director
  2. Sales Manager
  3. Key Account Manager
  4. Account Manager
  5. Sales Consultant

Certifieringsprocessen

Priset för att certifiera sig beror på din nuvarande kompetensnivå och det eventuella behovet av vidareutbildning eller träning du behöver för att klara det prov som krävs. Det är därför vi gör en personlig bedömning av alla kandidater.

Att göra detta självskattningstest är första steget på din resa mot certifiering. Det är mycket viktigt att du besvarar frågorna i provet sanningsenligt och objektivt.


Detta för att säkerställa att du har den kompetens och kvalifikationer för att klara certifieringsprocessen, som avslutas med ett prov.Efter att du har gjort testet kommer vi att kontakta dig angående certifieringsprocessen.

Testet är tillgängligt på antingen ditt modersmål eller på engelska. Var medveten om att resultaten också kommer att presenteras på det språk du väljer.


Testet kräver att du registrerar dig som användare och ger oss tillåtelse att lagra och använda dina personliga uppgifter i certifieringsprocessen.

PERSONLIG BEDÖMNING

Efter att du har slutfört detta självskattningstest kommer vi att granska alla dina kvalifikationer, ditt CV och dina andra färdigheter.

Detta kommer att vara en personlig bedömning, där målet är att avgöra om du kan gå direkt till certifieringsprovet, eller om du behöver mer utbildning eller innan du tar certifieringsprovet.


Denna personliga bedömning kommer att utföras av en panel av försäljningsproffs i ditt eget land.

PROV

Detta är det sista steget på din resa för att bli en EU-certifierad säljare.

 

Proven kommer att vara en blandning av flervalsprov och fallprov.


Varje prov är utformat för att säkerställa att dina färdigheter och förmågor stämmer överens med den tjänstetitel du vill bli certifierad i.Efter ett framgångsrikt genomfört prov får du ett diplom.