SALGSSERTIFISERING

STYRKER DIN KARRIERE INNEN SALG

Det er en overflod av titler innen salg, som gjerne ikke forteller mye om en selgers ferdigheter eller kvalifikasjoner.


Derfor har Nordic Sales Forums fire medlemsorganisasjoner utviklet et EU sertifiseringsprogram, der du kan bli sertifisert innen 5 stillingsnivåer i salg.


Det vil sikre at du, som en sertifisert selger vil kunne bevise dine ferdigheter og kvalifikasjoner innen salg, og dermed styrke din fremtidige karriere.

Du kan bli sertifisert innen disse 5 stillingstitlene:

  1. Salgsdirektør
  2. Salgschef
  3. Key Account Manager
  4. Account Manager
  5. Salgskonsulent

03

Muligens videreutdanning og kurs

Prisen på sertifiseringen avhenger av ditt nåværende ferdighetsnivå, og om du behøver videreutdanning og kurs.
Derfor tar vi en personlig vurdering av alle kandidater.

Selvevalueringen er det første steget på veien til sertifisering.

Det er veldig viktig at du svarer sant og objektivt på spørsmålene. Dette er for å forsikre at du har ferdighetene og kvalifikasjonene for å gjennomføre sertifiseringsprosessen som ender med en eksamen.

Etter du har tatt evalueringen vil vi kontakte deg om sertifiseringsprosessen.

Evalueringen er tilgjengelig enten på ditt lands språk eller på engelsk. Vær oppmerksom på at resultatene er på språket du har valgt.


Testen krever at du registrerer deg som bruker, og gir oss tillatelse til å lage og bruke dine data i sertifiseringsprosessen.

PERSONLIG VURDERING

Etter du har gjennomført selvevalueringen vil vi gjennomgå alle dine kvalifikasjoner, din CV og andre ferdigheter.

Dette blir en personlig vurdering, der målet er å avgjøre om du kan fortsette direkte til eksamen, eller hvilken utdanning eller kurs du må ta for å kvalifisere for eksamen.


Den personlige vurderingen vil bli gjennomført av en gruppe profesjonelle i ditt eget land.

EKSAMEN

Dette er det siste steget på din vei til en EU-sertifisering innen en spesifikk salgstittel.

 

Eksamen vil være en blanding av flervalgsoppgaver og en caseeksamen. Hver eksamen er laget for å forsikre at dine ferdigheter er konsekvente med stillingstittelen du ønsker å sertifiseres til.


Etter en vellykket eksamen vil du motta et diplom.